De Centre

D'Schafen an d'Organisatioun vum Retentiounszenter goufen duerch d'Gesetz vum 28. Mee 2009 iwwert de Retentiounszenter virgesinn. 

Seng Missioun ass den Accueil an d'Ënnerbréngung vu Persounen, déi vun enger Placementsmoossnam betraff sinn, applizéiert duerch d'Applikatioun vum Artikel 120 vum geännerte Gesetz vum 29. August 2008 iwwert de fräie Verkéier vun de Persounen an d'Immigratioun oder den Artikel 22 vum Gesetz vum 18. Dezember 2015 iwwert den internationale Schutz oder den temporäre Schutz.

Aktualiséiert